Ophelderingen betreffende de oorsprong van de Mens – Hubert Luns


De Schepping, boek Genesis, ophelderingen betreffende de oorsprong van de Mens – uit de geschriften van don Guido Bortoluzzi

Door Hubert Luns

Onder redactie van Renza Giacobbi – Terza Edizione # 2007 – zie: www.genesibiblica.eu, waar de Engelse vertaling kan worden gedownload.

Met don Guido vangt een nieuwe tijdperk aan in de betrekking van de mensheid tot God, waarin God bovenal gekend wil worden om niet alleen met de bewuste intentie van het hart te worden bemind, maar ook met de volledige instemming van het verstand. (…) In januari 1932, tijdens de geestelijke oefeningen voor hen die priester wilden worden, besloot monseigneur Gaetano Massi, de geestelijk leider van het seminarie, zijn uiteenzetting met de volgende woorden, terwijl zijn blik strak gericht bleef op de seminarist Guido: “En indien de Heer zich verwaardigt iemand van u het mysterie van de erfzonde te openbaren, wees Hem dan dankbaar, want alleen door middel van de kennis van de ware natuur van de erfzonde kan het mysterie van het verlossingsplan worden verstaan.” Het besef van zijn zending rijpte door dit soort ervaringen langzaam in Guidos hart, in een houding van terughoudendheid, bescheidenheid en nederigheid, met een hart vol verwachting en dankbare overgave, in de serene gemoedstoestand van de aanvaarding van Gods Wil.  [ Uit hoofdstuk: “Het leven van don Guido” ]

Ook: http://www.scribd.com/fullscreen/76950089?access_key=key-sch4mm8g1puygulqdcx

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: