Wat is de mening van de Kerk over het werk van Don Guido?


De katholieke Kerk heeft zich niet uitgesproken over de waarheid van de “Bijbelse Genesis” als privé-openbaring. Echter, de Pausen hebben op verschillende momenten bevestigd dat de erfzonde naast ongehoorzaamheid een zuiver biologische kwestie is en dat de staat van kinderen als onze oorspronkelijke roeping verstoord is door de erfzonde die alleen kan worden hersteld door het offer van de Eniggeboren Zoon. Over het algemeen is er geen conflict tussen “Bijbelse Genesis” en de katholieke leer, maar eerder een verdieping van wat de Kerk altijd al heeft onderwezen over de leer van de erfzonde.

Brontekst Italiaans

QUAL È L’OPINIONE DELLA CHIESA SULL’OPERA DI DON GUIDO? – 2016

La Chiesa cattolica non si è pronunciata, così come non si è pronunciata su altre rivelazioni private. Ma come è emerso da alcune catechesi di Benedetto XVI, in modo particolare ricordiamo le catechesi del 3 dicembre e del 10 dicembre dell’anno 2008, che il peccato originale sia una questione prettamente biologica è pressoché stato già detto dai Papi in diverse occasioni.

Ricordiamo anche il recente intervento di Papa Francesco: […] a tutto questo si oppone la condizione di figli, che è la nostra vocazione originaria, è ciò per cui siamo fatti, il nostro più profondo DNA, che però è stato rovinato e per essere ripristinato ha richiesto il sacrificio del Figlio Unigenito. ~ Omelia della Messa di Pentecoste

In sintesi, “Genesi Biblica” non dice nulla di contrario alla Dottrina cattolica, ma solamente approfondisce ciò che la Chiesa ha sempre sostenuto riguardo la dottrina del peccato originale. La differenza può esserci per chi crede ancora che ci sia stato un serpente autentico, un ofide, a parlare con voce umana ad Eva. Per chi vede una metafora, in questa figura, o per chi comprende che quello dei primi capitoli del Libro della Genesi è un linguaggio simbolico ed ermetico, c’è solo una luce che può aiutare a capire.

Paus Benedictus en Franciscus

De katholieke Kerk heeft zich niet uitgesproken over de waarheid/geldigheid van de “Bijbelse Genesis” als privé-openbaring.

Desondanks heeft Benedictus XVI in zijn catecheses van 3 en 10 december 2008 * benadrukt dat de erfzonde een zuiver biologische kwestie is, iets dat al op verschillende momenten door pausen is gezegd. Paus Franciscus ** heeft ook gesproken over de staat van kinderen als onze oorspronkelijke roeping, maar die verstoord is door de erfzonde die alleen kan worden hersteld door het offer van de Eniggeboren Zoon.

Over het algemeen is er geen conflict tussen “Bijbelse Genesis” en de katholieke leer, maar eerder een verdieping van wat de Kerk altijd al heeft onderwezen over de leer van de erfzonde. Het enige verschil dat kan ontstaan, is voor degenen die nog steeds geloven dat er een letterlijke slang was die met een menselijke stem tot Eva sprak. Voor degenen die echter een metafoor zien in dit beeld of die begrijpen dat de eerste hoofdstukken van het boek Genesis hermetische taal bevatten, is er slechts één manier om het te begrijpen.

* Paus Benedictus XVI; catechese van 3 december en 10 december 2008:

Catechese 3 december

Catechese 10 december

** Preek met Pinksteren door Paus Franciscus in 2016

Bron

Reacties zijn gesloten.

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: