Video (Engelstalig): Erfzonde en menselijke hybridisatie


THE BIBLICAL GENESIS EVOLUTION OR CREATION, CAIN IS A CLUE TO MYSTERY

DE BIJBELSE GENESIS: EVOLUTIE OF SCHEPPING, CAIN IS DE SLEUTEL TOT HET MYSTERIE

Tussen 1968 en 1974 ontving pastoor Guido van God acht openbaringen die betrekking hadden op de oorsprong van de aarde en van de mens. Hij was een nederige priester en dankzij zijn oprechtheid zag hij gebeurtenissen die normaal gesproken ongemakkelijk zouden maken, zo niet beschaamd, maar dankzij de oprechtheid van Fr. Guido worden ze zonder enig spoor van morbide interesse beschreven. Deze innerlijke houding van Fr. Guido stelde de Heer in staat om moeilijke onderwerpen openhartig en zonder omwegen te behandelen. Zoals gebruikelijk bij de Heer, koos Hij als getuige een oprechte, onbevooroordeelde ziel, wiens hart vertrouwde op Gods Liefde. Het contrast tussen de eenvoud van de ‘middelen’ en de grootsheid van de boodschap maakt het duidelijk dat de inhoud alleen van God kan komen. De Heer koos geen theoloog of wetenschapper, omdat – zoals geschreven staat in het Evangelie – het niet mogelijk is om nieuwe wijn in oude wijnzakken te doen (dat wil zeggen, in iemand die al zelfgenoegzaam en tevreden is met zijn eigen theorieën) zonder dat beiden verloren gaan.

Een synthese is hier te vinden: http://www.genesibiblica.eu/ing.html

Reacties zijn gesloten.

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: