Inleiding door een rk priester – pater Serafino Dal Pont


Londen, 12 september 2002, Op het feest van de ‘Naam van Maria’, Maagd en ‘Moeder van alle verlosten’.

Inleiding

Pater Serafino Dal Pont, Missionaris van de Consolata

De openbaring over de oorsprong van het heelal en over de vaderlijke en moederlijke oorsprong van de mens, verleend aan het door beproevingen getekende leven van don* Guido Bortoluzzi en opgetekend in dit boek is een bemoedigend voorbeeld van de nabijheid van de ‘Levende God’ bij Zijn schepsel. De mens van onze tijd, heeft behoefte aan duidelijkheid en hulp, na in de steek gelaten te zijn door een wetenschap voI tegenspraak en door een zwak en verdeeld geloof.

Vele bladzijden van de Heilige Schrift en onnauwkeurigheden in de interpretatie ervan zijn duister gebleven. Daarom is de Heer aan het hevige pastorale verlangen tegemoet gekomen van een oprecht en nederig priester van onze tijd, die de boodschap van het Goddelijk Woord grondig wilde begrijpen.

De ware theologen zijn de mystieken en de heiligen, zij staan in verbinding met de ‘Levende God’ en treden in gemeenschap met het bovennatuurlijke, zij stellen hun vertrouwen niet zozeer in zichzelf maar in God.

Wie de gave en de vrijheid van geest heeft om zich open te stellen voor deze nieuwe goddelijke gunst, zal de tragedie begrijpen die heeft plaats gehad bij het begin van de mensheid. Een tragedie die ons vanaf het begin heeft verwijderd, zowel van het beeld, als van de gelijkenis met God. Dit alles, zoals de Schrift steeds heeft geleerd, door vrije keuze, door het wantrouwen en de opstand van de vader (Adam) van alle mensen tegenover God.

De lezer zal beter de noodzaak begrijpen dat de gehele mensheid tot in zijn wortels zal moeten genezen door middel van het zuivere Bloed dat vergoten is door de Nieuwe Adam, Christus, voor alle mensen, zowel op fysiek, emotioneel, intellectueel als op geestelijk vlak.

Weinigen weten dat de zaligspreking van de Engelen in Bethlehem bij de geboorte van Jezus ‘de gelijkenis van de mens met de Allerhoogste’ betekende, opdat ze door dat Kind, opnieuw ‘volmaakt’ zouden worden, zoals de mens bij het begin werd geschapen.

Dan alleen zal God werkelijk kunnen verheerlijkt worden en zal de Aarde de ware vrede kennen.

Wat ben ik blij dat de Heer, Heerser van Hemel en Aarde, temidden van de bergen van ons geboorteland een nederige priester heeft uitgekozen, in een duistere hoek van die grote planeet, om zoveel licht en zoveel vreugde te brengen aan de gehele wereld!

Meer weten? Ga naar: https://guidobortoluzzi.wordpress.com/about/

Bron: http://www.genesibiblica.eu/docu/serafino-nl.html

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: