De Waarheid van de Verlossing en de Volheid van de H. Geest


Christus is de vervulling van de betekenissen van het joodse Pinksteren. Hij kwam niet om de Wet af te schaffen, maar om deze volledig te vervullen. Hij bracht gerechtigheid voor iedereen die in Hem gelooft. Door Hem worden we vrijgemaakt van de wet van zonde en dood, en ontvangen we het leven door de H. Geest.

Jezus is de de eersteling van de nieuwe schepping. Hij opende de weg naar het eeuwige leven en het herstel van de relatie tussen God en de mensheid. Jezus nam vrijwillig onze schulden op zich, zodat wij kunnen delen in het goddelijke leven en geluk dat God voor ons heeft bedoeld.

Vandaag staan we stil bij het verlossingswerk van Jezus Christus, een werk dat tot doel heeft om ons de Geest van God te schenken en ons te herstellen in de relatie met onze Schepper.

Na de zondeval werd ons, als mensheid, de kracht van Gods Geest ontnomen. In Genesis lezen we: “Mijn Geest zal niet altijd bij de mens blijven…” (Genesis 6, 3). Maar God, in Zijn oneindige genade, heeft een plan voor verlossing en herstel.

Jezus, de God-Mens, kwam naar de wereld om ons de H. Geest terug te geven. Hij was volledig vervuld van de Geest van God, en Hij verlangde ernaar om ons te verbinden met diezelfde Geest.

Vandaag richten we onze aandacht op de belofte van Jezus in Johannes 14:15-31, waar Hij ons de belofte doet om ons Zijn Geest te geven. Maar er is een voorwaarde aan verbonden: onze liefde voor Hem moet authentiek zijn en zich uiten in onze bereidheid om Zijn Woord te gehoorzamen. Wanneer we gehoorzaam zijn aan Zijn geboden, zal de Vader op Jezus’ verzoek de Helper, de “Geest van de waarheid”, aan ons geven. Deze Geest zal bij ons zijn, niet alleen in de geloofsgemeenschap van de Kerk, maar ook in elk van ons. Door de Geest zullen de Vader en de Zoon zelfs bij ons komen wonen. Wij zullen tempels zijn van de Heilige Geest.

Deze Geest zal ons helpen om het werk van verlossing dat Jezus heeft volbracht, in ons leven te laten doordringen. De Geest zal alles wat Jezus gezegd en gedaan heeft in herinnering brengen. In Johannes 16:13-15 gaat Jezus verder met deze gedachte. De Geest zal ons leiden naar de volle waarheid.

Net zoals Jezus niet voor Zichzelf sprak, maar voor de Vader en op aarde de Vader verheerlijkte, zo zal de H. Geest Jezus verheerlijken. En zoals Jezus de Vader verheerlijkte, zo zullen ook wij, als Kerk en als gelovigen, God verheerlijken. Laten we niet vergeten dat onze kathedralen en spectaculaire menselijke prestaties slechts als een kaartenhuisje zijn als ze niet worden bezield door de Heilige Geest. Een pompeuze liturgische viering zonder de Heilige Geest wordt een lege vertoning. Veel heiligen hebben ons laten zien wat het betekent om te leven en te handelen vanuit de Geest van Jezus.

Naar een tekst van Pater Daniel Maes, Nieuwsbrief 21, 26 mei 2023.

Reacties zijn gesloten.

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: