Webmaster


Pastoor Jack Geudens


  • Voordat ik tot priester werd gewijd, was ik werkzaam als arbeidstherapeut. Als arbeidstherapeut ben ik gespecialiseerd in het voorkomen en behandelen van klachten die verband houden met werk. Ik ben in staat om werknemers te helpen bij het verbeteren van hun werkplek, werkhouding, werktaken en werkorganisatie, en kan hen ondersteunen bij het vinden van passend werk of het volgen van een opleiding.
  • Ik heb mijn opleiding tot arbeidstherapeut gevolgd aan de Katholieke Leergangen in Tilburg, een onderwijsinstelling die in 1912 werd opgericht door Hendrik Moller en die verschillende opleidingen aanbood op het gebied van kunst, muziek, dans, handelswetenschappen, maatschappelijk werk, techniek en lichamelijke opvoeding. In 1992 werd de instelling opgenomen in de Fontys Hogescholen.
  • Ik heb gewerkt in verschillende instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met dementie.
  • Daarnaast heb ik twee jaar de opleiding tot Psychiatrisch Verpleegkundige gevolgd aan de In-Service Opleidingen in Boxtel en heb ik als leerling verpleegkundige gewerkt in het Psychiatrisch Ziekenhuis Coudewater te Rosmalen.
  • Als afstudeerproject aan het Groot-Seminarie Rolduc in Kerkrade schreef ik een literatuurstudie over de “weerhoudende liefde” van psychiater Anne Terruwe. Terruwe’s werk benadrukt de aangeboren menselijke behoefte aan liefde en de noodzaak om deze liefde te ontvangen om zich goed en waardevol te voelen. Om liefde te kunnen geven, moet men die eerst ontvangen. Dit gebeurt echter pas wanneer men zichzelf als goed, mooi en geliefd kan zien. Terruwe’s werk is daarom van onschatbare waarde voor degenen die worstelen met gevoelens van eenzaamheid en onzekerheid, en die de sleutel zoeken om hun eigen gevoel van eigenwaarde te vinden en te cultiveren.

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: